Transparantie en Verantwoordelijkheid

Ash-Sham CARE laat zich leiden door de grondbeginselen van menselijke waardigheid, gelijkheid en gerechtigheid. Dit houdt ook in dat wij optimaal gebruik maken van boekhoudkundige systemen om mensen met het verzamelen van fondsen aan te zetten tot een optimaal en duurzaam gebruik van de bronnen.

Het handelen van Ash-Sham CARE zal op de grondbeginselen van efficiëntie, transparantie en verantwoordelijkheid gebaseerd zijn en volgt het principe van een transparante boekhouding.Het jaarlijks overzicht bestaat uit balans, inkomstenoverzicht, kasstroomoverzicht, overzicht in veranderingen van kapitaal, aanhangsel met als doel de transparantie te verbeteren volgens de aanbevelingen van Swiss GAAP FER 21, professionele aanbevelingen voor charitatieve, sociale non-profit organisaties.

Ash-Sham CARE maakt gebruik van een betrouwbaar IT boekhoudprogramma (System Amanda met het label ‘Swiss made software’) dat het mogelijk maakt de boekhouding correct en netjes bij te houden.

Alle data worden over beveiligde (SSL) verbindingen overgedragen. Wij bewaren al onze gegevens op een veilige plaats in Zwitserland. De Swisscom datacenter zijn ISO 27001, 20000 en 14001 gecertificeerd.

Management voor Kwaliteit en Prestatie

De regelgeving en structuur van het management zijn streng gebaseerd op de criteria van onafhankelijkheid en transparantie en zetten de beste hulpacties in de spotlights. Om de werking van haar systemen te verbeteren maakt Ash-Sham CARE gebruik van het Project Cycle Management (PCM) waarbij de internationale maatstaven in acht worden genomen.

We behandelen de resultaten van goede en correcte hulpacties met respect. Ash-Sham CARE maakt ook gebruik van de mogelijkheid om te leren van ervaringen, om vast te stellen wat goede hulpacties zijn en om te reflecteren op goede strategieën. Dit in het bijzonder in samenhang met het beleid van andere humanitaire organisaties. Ash-Sham CARE wil haar kennis en voordelen, opgedaan tijdens samenwerking met locale partners, delen.

De Zwitserse bijdrage in de planning van het programma van Ash-Sham CARE bedraagt ten minste 60%. Het leeuwendeel van de planning vindt in Zwitserland plaats.

Click on the Button and help now!!