Samenwerking en coordinatie

Het Ash-Sham CARE Consortium

De term “CARE” in de naam Ash-Sham CARE refereert aan het Engelse werkwoord “care”, aan het Engelse zelfstandig naamwoord “care” en aan de beginletters van de vier zinnen die de doelen van onze Associatie weergeven:

  • Coördinatie en Organisatie van Noodvoedselhulp & Levensonderhoud;
  • Actie voor Ontwikkeling, Gezondheid & Educatie;
  • Reconstructie van de infrastructuur & Terugkeer en Hulp voor Vluchtelingen;
  • Economische, Politieke en Sociale Ontwikkeling

Samenwerking en dialoog met betrekking tot de particuliere organisaties, openbare instellingen en nationale en buitenlandse overheidsinstanties is voor Ash-Sham CARE erg belangrijk. Ash-Sham CARE wil coöpereren in een consortium om samen te werken met andere Organisaties of Associaties die dezelfde of soortgelijke doelen nastreven.

Ash-Shame CARE kent grote waarde toe aan de gelijke betaling van mannen en vrouwen. 

Voor diensten van Ash-Sham CARE in Zwitserland en het buitenland en/of in samenwerking of partnerschap met andere organisaties werden alle kernafspraken van de International Labour Organisation (ILO) nagekomen.

Click on the Button and help now!!