Noodvoeding en gezondheid

Ash-Sham CARE volgt de internationale regels van Emergency Food Security and Livelihood (EFSL)

Onschuldige Syrische gezinnen hebben uw hulp nodig. Duizenden hebben hun huizen verlaten, op de vlucht, op zoek naar veiligheid, met niets meer dan hun kleren op hun rug. Degenen die het meest te lijden hebben onder de Syrische Burgeroorlog zijn de vrouwen en kinderen. Na twee jaar oorlog blijft de situatie er afschrikwekkend. Gezinnen zijn uit elkaar gerukt, dorpen geruïneerd en scholen en ziekenhuizen vernietigd. De crisis heeft meer dan 9 miljoen Syrische vluchtelingen uit hun huizen verdreven, naar andere plekken in Syrië of naar aangrenzende landen. En elke dag stromen er nog duizenden meer over de Syrische grenzen. Ongeveer de helft van deze vluchtelingen zijn kinderen. Als Syrische kinderen en hun families eindelijk op een veilige plaats zijn aangekomen, zijn ze getraumatiseerd, bang en kwetsbaar. Wij zorgen door middel van niet-militaire steun voor het levensonderhoud en de veiligheid van Syrische vluchtelingen. Dit houdt in dat we hen op praktisch, financiëel én medisch gebied helpen. Ash-Sham CARE handelt naar de internationale maatstaven van Emergency Food Security and Livelihood (EFSL). Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit Syrische vluchtelingen en uit hen die een vluchtelingenstatus hadden op het moment dat in 2011 het geweld in Syrië uitbrak – onafhankelijk van geslacht, leeftijd, ras of etnische herkomst, religie of nationaliteit. De focus van Ash-Sham CARE ligt op Syrië en op buurlanden als Jordanië, Libanon en Turkije, maar de activiteiten kunnen worden uitgebreid naar andere regio’s of landen.

We leven  niet meer in de jaren 80 of 90!

Daadwerkelijke humanitaire hulp, waaronder ook noodvoedselhulp, moet zijn afgestemd op de situatie en de behoeften, moet tevens resultaat-georiënteerd zijn en worden gedragen door het principe dat het sparen van levensonderhoud levens spaart.  Het is belangrijk dat humanitaire hulp geen crisismanagement tool is. Humanitaire hulp moet worden verleend op een transparante manier en alleen op basis van werkelijke behoeften; onafhankelijk van welke politieke beweegredenen dan ook. Grote nadruk ligt in het bijzonder op het gegeven dat tot het uiterste moet worden geprobeerd om voedselhulp te geven zonder dat dat schadelijke effecten op lokale winkels heeft en zonder toekomstige afhankelijkheid.

Daarom is Ash-Sham CARE gestopt met het inzamelen van goederen voor dagelijks gebruik en met het vragen om donaties van medicijnen in Europa. We leven niet meer in de jaren 80 of 90 waar transporten met hulpgoederen zonder meer naar Oost-Europa werden gestuurd.

Click on the Button and help now!!