Focus op vrouwen

Ash-Sham CARE onderneemt actie om vrouwelijke slachtoffers van inbreuk op de mensenrechten (vooral verkrachting en seksueel geweld) te beschermen en om zulke gewelddadigheden te voorkomen. Ash-Sham CARE werkt aan de organisatie van het volgen van de internationale standaarden van humanitaire hulp om vrouwen en meisjes ondersteuning te kunnen bieden. Ash-Sham CARE kent grote waarde toe aan de gelijke betaling van mannen en vrouwen. Voor diensten van Ash-Sham CARE in Zwitserland en het buitenland en/of in samenwerking of partnerschap met andere organisaties werden alle kernafspraken van de International Labour Organisation (ILO) nagekomen.

Focus op kinderen

Met een focus op kinderen in noodsituaties en crises laat Ash-Sham CARE zich leiden door de bepalingen en uitgangspunten van het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (UN CRC) en de EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, aangenomen door de Europese Raad in december 2007.

Milieu en klimaat

Onze activiteiten volgen de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling zoals Economische en Sociale Ontwikkeling en milieubescherming en worden gekenmerkt door holistisch denken en verantwoordelijk handelen op alle gebieden van economie, ecologie, cultuur en politiek. Ash-Sham CARE hecht er grote waarde aan om haar inzichten wat betreft duurzaamheid, het milieu en in het bijzonder het klimaat over te brengen.